Giften | Donaties | Legaten

Betalingen, giften en donaties via iDeal

Op deze pagina kunt u via iDeal betalingen verrichten.
iDeal overboekingen kosten de NIHS € 0,70 per transactie

Te betalen bedrag

(Decimalen scheiden d.m.v. een punt – bijvoorbeeld € 18.00)

Periodieke gift via een schenkingsovereenkomst

U kunt zonder tussenkomst van een notaris een schenkingsovereenkomst afsluiten, een zogeheten Overeenkomst Periodieke gift in geld (PGG). In zo’n overeenkomst verklaart u gedurende een periode van minimaal 5 jaar jaarlijks een bepaald bedrag als gift aan ons over te maken. Deze gift – meestal benut als inlossing van de Kerkelijke Bijdrage – biedt de schenker belastingvoordeel, maar dat geldt alleen als de betaling voor een bepaald kalenderjaar op 31 december van dat jaar is voldaan. 

Overigens is het jaarlijkse bedrag van uw PGG niet per definitie hetzelfde als het bedrag van de Kerkelijke Bijdrage; dat laatste wordt per jaar vastgesteld op basis van uw inkomen en kan dus hoger of lager zijn dan uw jaarlijkse gift. Mocht een van beide het geval zijn, dan krijgt u daarvan op een later moment bericht.

Legaten

 
 

Voorbeeldtekst van een legaat is:

“Ik legateer (eventueel met kosten) en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Nederlands-Israelitische Hoofd Synagoge Amsterdam (NIHS) een bedrag in contanten groot € ……….”.

Neem contact op

Meer informatie of vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op!