Get

Religieuze scheiding

Soms loopt een huwelijk stuk; dan is een get (echtscheiding voor de Joodse wet) de enige oplossing. Een get is van groot belang met het oog op een eventuele nieuwe verbintenis en zeker als daar kinderen uit geboren worden. 

Feitelijk is de get het document dat aantoont dat het huwelijk is beëindigd. Een get wordt afgegeven door het Beth Din (Rabbinale rechtbank).

Voor het aanvragen van een get neem je contact op met het Rabbinaat. Tussen de aanvraag en de uiteindelijke datum van de get kan – dit in verband met de zorgvuldige voorbereiding – vier tot zes weken zitten. Bij het intakegesprek wordt de datum bekendgemaakt

Voorwaarden om een get-aanvraag in gang te kunnen zetten

  • Beide partners zijn halachisch Joods
  • De burgelijke scheiding is voltooid
  • De partners wonen niet meer op hetzelfde adres


Benodigde documenten

Het Rabbinaat heeft de volgende documenten nodig om de aanvraag in behandeling te nemen:

  • Kopie van de ketoeba (Joodse huwelijksakte)
  • Kopie van identiteitsbewijs van beide partners
  • Kopie van het trouwboekje of uittreksel van de burgerlijke stand
  • Kopie van het document van de burgelijke scheiding


Met de bovenstaande documenten kunnen jullie het aanvraagformulier get invullen en verzenden. Zodra alles goed is ontvangen en gecontroleerd, neemt het Rabbinaat contact op om het vervolg van de procedure te bespreken

partial view of lawyer and client sitting at table with divorce decree and wedding rings