Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Sjoel West

Sjoel West

Geschiedenis

Sjoel West is een kleine, intieme synagoge, gelegen in AmsterdamWest. De sjoel werd in 1957 gesticht door de Joodse huisarts dr. Sander Israëls z”l. Jarenlang werd sjoel gehouden in een pand aan de Vasco da Gamastraat, waar de familie Evers (Hans z”l en Bloeme z”l) eind jaren zestig samen met hun kinderen deze sjoel een impuls gaven. De sjoel wordt momenteel gedragen door bezoekers uit met name de stadsdelen Amsterdam West en Nieuw-West.
Door een verkaveling van de ruimten verhuisde Sjoel West in 1997 de hoek om naar het huidige adres in de Willem Schoutenstraat 8. De inrichting werd door de bezoekers zelf verzorgd, inclusief het schilderwerk, de aankoop van meubelen, het aanleggen van de verlichting, etc. Grote dank is verschuldigd aan architect Piet Cohen, die het interieur kleur gaf.

Wat doen wij?

Elke 14 dagen is er sjabbatdienst, gevolgd door een gezellige kiddoesj waarbij heerlijk wordt gegeten en volop gezongen en gepraat. Alle diensten, incl. die op de Hoge Feestdagen, volgen de West-Europese Asjkenazische Amsterdamse traditie. Vanwege de bijzondere mechietse (afscheiding tussen het mannen- en vrouwengedeelte) zijn de vrouwen nauw betrokken bij de dienst en het gebeuren rond de bima. Er is een mooie grote soeka (loofhut) aanwezig, waar tijdens Soekot alle dagen gebruik van wordt gemaakt.

Nog steeds is de betrokkenheid van de bezoekers van Sjoel West groot: de sjoel wordt draaiende gehouden middels een roostersysteem, bij toerbeurt wordt alles klaargezet voor de dienst, ingekocht voor de kiddoesj, opgeruimd en schoongemaakt.

Er is een bijzonder goede relatie met de buurt opgebouwd, vooral door het door Sjoel West geïnitieerde Joods-Marokkaans Voetbaltoernooi in 2004. Nadat Joodse en Marokkaanse jongeren en opa’s met elkaar hadden gevoetbald, was de gespannen sfeer tussen Marokkanen en Joden in Amsterdam-West weggenomen. 

De bijzonderheden van deze laagdrempelige orthodoxe sjoel op een rijtje:

  • Alle bezoekers dragen op hun eigen manier bij aan de organisatie en voortgang
  • Nieuwe bezoekers en degenen die minder goed de weg weten in de boeken ontvangen begeleiding ter plekke. Er worden ook cursussen gegeven, samen met de Gerard Dou Sjoel, teneinde beter de siddoer te begrijpen
  • Alle Joden zijn van harte welkom om bij te dragen aan deze sjoelgemeenschap, die als basis de Amsterdamse orthodox Joodse traditie heeft
  • Sjoel West staat bekend om haar vrouw- en kindvriendelijkheid
  • Er zijn bijzonder goede contacten met de buurt en alle geloofsgemeenschappen
Facebook
Twitter
LinkedIn
Praktische informatie

Willem Schoutenstraat 8
1057 DN Amsterdam
[email protected]