Soekot

Soekot (Loofhuttenfeest)

De blijmoedige periode in de maand tisjri begint na Jom Kippoer met het bouwen van de soeka; het is het begin van een periode van vreugde die haar hoogtepunt bereikt met Simchat Tora (Vreugde der Wet).

Gedurende de Soekotweek is het een mitswa in de soeka, loofhut, te eten. De eerste avond is deze mitswa het allerbelangrijkst. Men begint met het maken van kiddoesj over wijn – met daarbij de beracha over de soeka – en ‘motsie’ over twee challes, gevolgd door een feestelijke maaltijd. Vóór het eten van brood of koek zegt men gedurende de hele Soekotweek behalve de bijbehorende beracha (respectievelijk …hamo’tsie lègem min ha’arets voor brood, …boree minee mezonot voor koek) de speciale beracha voor de soeka: Baroech atta Ado-naj Ello-heenoe mèleg ha’olam a`sjer kide`sjanoe bemits`wotav we`tsiwanoe lee`sjeev basoeka.

Een van de speciale mitswot van Soekot is de mitswa van de Vier Soorten: etrog (citrusvrucht), loelav (palmtak), hadassiem (mirtetakjes) en aravot (wilgetakjes). Deze dicht tegen elkaar aan houdend spreken wij een beracha uit en bewegen we de loelavbundel met etrog naar alle vier windrichtingen, naar boven en naar beneden, om daarmee aan te geven dat G-d overal is.

Vreugde. De overheersende mitswa van Soekot is vreugde. Ten tijde van de Tempel in Jeruzalem werd er zeven dagen uitbundig feest gevierd. Iedereen, man en vrouw, jong en oud, maakte muziek, danste en ervoer een intense innerlijke vreugde. Tegenwoordig worden er in veel Joodse Gemeenten gedurende de zeven dagen van Soekot speciale vrolijke festiviteiten georganiseerd.

Chol Hamo’eed Soekot

Dit zijn de zogeheten tussendagen van Soekot (de dagen tussen de eerste twee dagen van Soekot en Sjeminie Atseret. Op de doordeweekse dagen van deze tussendagen geldt het Jomtov-werkverbod niet. De mitswot van soeka en loelav gaan gewoon door.

Sjeminie Atseret (Slotfeest)

De achtste dag van Soekot heet Sjeminie Atseret (Slotfeest). Op deze dag wordt gebeden om regen voor het komende seizoen. In het Midden-Oosten, de bakermat van het Joodse volk, valt de eerste regen aan het eind van de maand tisjri, daar is het dan herfst. Joden overal ter wereld houden vast aan de Joodse kalender, dus ook als ze ergens wonen waar tisjri in de lente valt. 

Voor Eroev Tavsjielien zie Rosj Hasjana

Neem contact op

Meer informatie of vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op!