Rosj Hasjana

Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar)

Rosj Hasjana herinnert aan de schepping van de wereld, in het bijzonder aan de zesde dag; toen schiep G-d de mens. Op deze dag gaf G-d de opdracht aan Adam de wereld tot perfectie te brengen. Daarom is Rosj Hasjana een moment om ons te bezinnen op het doel van de schepping en, in het licht hiervan, ons voor te nemen ons leven meer betekenis te geven.

De sjofar

Op Rosj Hasjana horen wij hoe de sjofar (ramshoorn) geblazen wordt; het oude en aangrijpende blaasinstrument. De sjofartonen voelen aan als een schreeuw vanuit het diepst van onze ziel.
De sjofar heeft veel betekenissen. Allereerst duidt het sjofarblazen aan dat wij op deze dag G-d als het ware opnieuw tot Koning van het heelal uitroepen. De doordringende klank roept ons wakker; om spijt te betuigen en ons tot G-d te wenden. Ook herinnert de sjofar ons aan het geluid van de sjofar op de berg Sinai, toen het Joodse volk de Tora van G-d ontving.

Eroev Tavsjielien

Op jomtov mag men gebruik maken van bestaand vuur om te koken. Maar dat mag alleen voor de jomtovdag zelf, niet voor de volgende dag. Als jomtov op donderdag en vrijdag valt – of op vrijdag en sjabbat – is er een probleem: hoe bereiden we de sjabbatmaaltijd voor? De oplossing is dat we vóór jomtov al beginnen met de voorbereiding van sjabbat. We nemen brood en een gekookte spijs, spreken een beracha (zegenspreuk) uit en verklaren dat we nu wel op jomtov mogen voorbereiden voor sjabbat. Want het is nu geen nieuw begin meer, maar een vervolg. Deze procedure heet Eroev Tavsjielien, (vermengen van kookspijzen). Meer hierover lees je in de Dasberg-siddoer op blz. 158

Neem contact op

Meer informatie of vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op!