Gerard Dou

Gerard Dou

Geschiedenis

Wij zijn Tesjoengat Israel, of Gerard Dousjoel. De oudste nog gebruikte Asjkenazische sjoel van Amsterdam staat in De Pijp, vlak achter de Albert Cuypmarkt. Op de plek waar ooit houtzaagmolens stonden, werd in 1892 aan de Gerard Doustraat 238 de synagoge van de Tesjoengat Israel of ‘Vereeniging Hulpe Israëls’ ingewijd. De Joodse architect Emanuel Marcus Rood (ook architect van de Centraal Israëlitische Ziekenverpleging in de Jacob Obrechtstraat) ontwierp het gebouw, dat opgetrokken is in neo-Hollandse renaissancestijl. Omdat onder meer veel diamantbewerkers zich hier thuis voelden, werd de sjoel ook wel het ‘Diamantsjoeltje’ genoemd.

In de oorlogsjaren werd de laatste dienst gehouden in 1943, vlak voor Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar). Ingeklemd tussen woonhuizen in de smalle Gerard Doustraat bleef de synagoge onopgemerkt door de Duitse bezetter. Mede dankzij het toeziend oog van buurtbewoners is het gebouw de oorlogsjaren ongeschonden doorgekomen. De meeste sjoelbezoekers en Joodse buurtbewoners overleefden de oorlog echter niet. Kort na de Bevrijding vonden hier weer sjoeldiensten plaats
Na zijn pensionering werd opperrabbijn Justus Tal vaste bezoeker van de Gerard Dousjoel.
Sinds de migratie in de jaren zeventig en tachtig van veel Amsterdamse Joden richting Buitenveldert en Amstelveen, wonen nog maar weinig Joden in De Pijp. Tijdens een ingrijpende restauratie eind jaren negentig is het gebouw weer in oude luister hersteld.

Wat bieden wij?

Gelukkig vinden veel mensen uit alle delen van de stad en daarbuiten hun weg naar deze warme, laagdrempelige sjoel. Vanwege het authentieke interieur? De prettige sfeer? De gastvrijheid? De uitstekende voorzangers? De gezellige kiddoesj na afloop? De nesjomme? Beoordeelt u het zelf, u bent van harte welkom! Op Sjabbat begint de dienst om 9:30 uur. Ook tijdens de Joodse feestdagen kunt u een sjoeldienst bijwonen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Praktische informatie

Gerard Doustraat 238
1073 XC Amsterdam

Secretariaat:
p/a Volkerakstraaat 57c
1078 XP Amsterdam

IBAN: NL08 INGB 0004518912 t.n.v. Tesjoengat Israel