Simchat Tora

Simchat Tora (Vreugde der Wet)

Ingaande Simchat Tora danst men in sjoel met de Tora in de arm zeven maal rond de bima, onder het zingen van vrolijke melodieën. De kinderen vervullen een centrale rol bij dit feest! Zij krijgen vlaggetjes en snoepjes en worden op de schouders rondgedragen. Ook Simchat Tora-ochtend wordt gedanst. Dan wordt de Tora uitgelezen en opnieuw begonnen. Het is een teken dat wij nooit klaar zijn met het bestuderen van de Tora, maar steeds proberen een dieper inzicht te verkrijgen.

Neem contact op

Meer informatie of vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op!