Zoek
Sluit dit zoekvak.

Lidmaatschap

Ledenbijdrage 2024

TARIEVEN CONTRIBUTIE (LEDENBIJDRAGE) 2024

Klasse    (de)/het (som van de)  verzamelinkomens(s) van man en vrouw) in €KB       VroegbetaalkortingKB minus vroegbetaalkorting
1Tot en met € 13.000€ 285€ 86€ 199
2€ 13.001  –  € 26.500€ 365€ 66€ 299
3€ 26.501  –  € 39.000€ 640€ 60€ 580
4€ 39.001  –  € 57.400 € 875€ 60€ 815
5€ 57.401  –  € 78.800€ 1.160€ 60€ 1.100
6€ 78.801  –  € 100.000€ 1.580€ 80€ 1.500
7€ 100.001 en hoger€ 2.050€ 100€ 1.950
 KB is inclusief beveiligingsbijdrage van € 54   

Opmerkingen

  1. Koepelleden betalen een opslag van € 240,00 per jaar (€ 20 per maand).
  2. Het zelfstandig lidmaatschap start vanaf de 18e verjaardag, maar tot het kalenderjaar waarin de leeftijd van 25 jaar wordt bereikt, is de contributie nihil.
  3. Voor voltijdstudenten geldt, vanaf het jaar waarin de leeftijd van 25 jaar wordt bereikt tot het jaar waarin de leeftijd van 30 jaar wordt bereikt, in 2024 een studententarief (contributie) van € 50. Na dat jaar geldt voor voltijdstudenten tariefklasse 1.
  4. Leden die uiterlijk op 31 mei de KB 2024 plus volledig een eventueel openstaand saldo hebben voldaan én zij die geen openstaand saldo hebben en hun KB over 2024 met automatische incasso, periodieke overboeking of schenkingsovereenkomst, verleend aan de NIHS per maand of per jaar betalen, krijgen vroegbetaalkorting (zie de tabel hierboven).
  5. Indien persoonlijke en/of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan bezwaar worden aangetekend bij de Commissie van Financiën. Die commissie kan dan besluiten tot een afwijkend tarief en/of een betalingsregeling afspreken.

Buitengewone lidmaatschappen

  1. Buitengewoon lidmaatschap is mogelijk als men ingeschreven is bij een burgerlijke gemeente buiten het ressort van de NIHS Amsterdam én men lid is van de NIK-gemeente waaronder de eigen woonplaats valt. Voor in het buitenland woonachtige Joden geldt die verplichting dus niet.  

    Aan het buitengewoon lidmaatschap zijn dezelfde rechten verbonden als aan het reguliere lidmaatschap. Uit het buitengewoon lidmaatschap volgt ook het buitengewoon lidmaatschap van de (Joodse) echtgenoot of echtgenote en van (Joodse) kinderen tot hun 18e verjaardag.

Tarieven buitengewone lidmaatschappen

Voor in het buitenland woonachtige buitengewone leden geldt de volgende jaarlijkse contributie:

  • Tot het kalenderjaar waarin men 30 jaar wordt: 1/2e deel van tariefklasse 3; in 2024 dus € 640/2 = € 320
  • 30 jaar of ouder: 1/2e deel van tariefklasse 4; in 2024 dus € 875/2 = € 437,50

 

In Nederland woonachtige buitengewone leden, betalen de helft van de reguliere tarieven. Voor hen geldt de volgende jaarlijkse contributie:

Klasse(de)/het (som van de)  verzamelinkomens(s) van man en vrouw) in €KB
1Tot en met € 13.000€ 142,50
2€ 13.001  –  € 26.500€ 182,50
3€ 26.501  –  € 39.000€ 320
4€ 39.001  –  € 57.400€ 437,50
5€ 57.401  –  € 78.800€ 580
6€ 78.801  –  € 100.000€ 790
7€ 100.001 en hoger€ 1.025

Bij leden die op basis van tabel en reglement als regulier lid minder dan het bovengenoemde zouden betalen, zal uiteraard dit mindere bedrag als contributie in rekening worden gebracht.

NB. De vroegbetaalkorting geldt niet voor buitengewone leden.

Neem contact op

Meer informatie of vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op!