Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat sinds 2013. De leden zijn voor vier jaar benoemd. In de Raad zitten vertegenwoordigers van de sjoelgemeenschappen.

De Raad van Toezicht toetst het langetermijnbeleid van het Bestuur aan de doelstellingen van de Joodse Gemeente Amsterdam. De RvT houdt zich niet bezig met de dagelijkse gang van zaken. 

Democratie vroeger en nu  

De  Raad van Toezicht is de opvolger van de vroegere Kerkeraad, het hoogste bestuursorgaan, dat in 2013 ophield te bestaan. De leden  voor de Kerkeraad werden benoemd na verkiezingen die eens per vier jaar plaatsvonden. Kandidaten vormden partijen en kieslijsten. De huidige Raad van Toezicht wordt gevormd door vertegenwoordigers van de sjoelgemeenschappen.

De sjoelgemeenschappen hebben in de Raad van Toezicht een aantal stemmen naar rato van het aantal meerderjarige leden dat bij de sjoelgemeenschap is aangesloten, met een minimum van één vertegenwoordiger en een maximum van vier vertegenwoordigers.  De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter. De RvT komt ten minste twee keer per jaar bijeen.

De Raad controleert:

Neem contact op

Meer informatie of vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op!