Begraafplaatsen

Matsewot &
Grafonderhoud

Matsewot (grafstenen)

Aan het plaatsen van een matsewa op onze begraafplaatsen zijn (halachische) regels verbonden. Niet alle steenhouwers kunnen daaraan voldoen. De volgende bedrijven hebben het vertrouwen van de Joodse Gemeente Amsterdam:

 • Barens, Mortelmolen 5, 1185 XV Amstelveen
  020 641 2308 website
 • Corbeel & Greven, Rondweg Zuid 13, 7102 JD Winterswijk
  0543  512 044 website
 • Cortlever-Agricola, Visseringweg 68, 1102 AT Diemen
  020 699 3558 website
 • Ewijk, Stationsweg 419, 3925 CD Scherpenzeel
  033 258 4729 website
 • Koninklijke Hesselink, Gerritsenweg 6, 7202 BP Zutphen
  0575 546 788 website
 • Lavertu, Jan Rebelstraat 24, 1069 CC Amsterdam
  020 610 3086 website
 • Maes (voorheen Terneuzen), IJweg 98,
  1161 GC Zwanenburg 020 497 7105 website

In verband met de halachische eisen moeten zowel het ontwerp van de matsewa als de daarop aan te brengen tekst door het Rabbinaat worden goedgekeurd. De  bovenvermelde steenhouwers zijn daarvan op de hoogte.

Matsewa-onthulling

Het is gebruik om vóór de eerste jaartijd (sterfdag van de overledene) de matsewa te onthullen tijdens een speciale plechtigheid.

Jaarlijks worden er zes data – op een zondag – bepaald voor matsewa-onthullingen door de Joodse Gemeente Amsterdam. U kunt deze data opvragen via [email protected]. De kosten van onthullingen op deze dagen zijn inclusief voorganger, zaalhuur, boekjes en afgedekte steen. Koffie/thee/cake wordt apart in rekening gebracht.

Als u de matsewa-onthulling op een andere dag wilt laten verrichten, dan zijn daar extra kosten mee gemoeid. Bovendien moet de familie dan zelf de voorganger regelen en zijn betaling met hem afstemmen en afhandelen.

Het is ook mogelijk dat de familie alles zelf regelt en geen gebruik maakt van service / begeleiding / voorganger / ontvangstruimte / doek of andere door de Joodse Gemeente Amsterdam te verzorgen faciliteiten. In dat geval worden er geen kosten in rekening gebracht.

Tarieven

Begraven, Matsewa-onthullingen en Grafonderhoud

Grafonderhoud

U wilt dat het graf van uw dierbare er netjes uit blijft zien. U kunt het onderhoud zelf doen, maar ook wij kunnen het onderhoud van graven op Muiderberg en Diemen voor u verzorgen. Na het plaatsen van een matsewa is over het algemeen de eerste drie jaar geen onderhoud nodig. Daarna kan er een onderhoudscontract worden afgesloten. Grafonderhoud betekent:  schoonmaken matsewa, onkruid schoffelen, grind spoelen, zo nodig opnieuw inschilderen van de gravering op de matsewa en herstel van eventuele beschadigingen.

Wij bieden drie opties:

 1. jaarlijks onderhoud
 2. jaarlijks onderhoud gedurende 50 jaar
 3. eenmalig onderhoud


De kosten voor onderhoud variëren van € 70 tot € 140 per kalenderjaar (tarieven voor 2024); het bedrag is afhankelijk van of het alleen een staande zerk betreft, een zerk met een (grind)hofje of afdekplaat en of er een gedenksteen op het graf is geplaatst. Dit bedrag kan jaarlijks worden geïndexeerd. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd, tenzij deze door u uiterlijk 1 december voorafgaand aan het onderhoudsjaar schriftelijk wordt opgezegd. Indien de kostenstijging meer dan 10% bedraagt, nemen wij contact met u op.

Voor een onderhoudsovereenkomst van vijftig (50) jaar bedraagt het afkoopbedrag 45 x jaarbedrag; u wordt dan niet geconfronteerd met kostenstijging door inflatie-indexering.

Wenst u eenmalig onderhoud – dat is slechts één keer mogelijk – dan worden de kosten bepaald op basis van het aantal uren dat nodig is voor het onderhoud. Na inspectie van het grafmonument wordt u geïnformeerd over de kosten. Als de matsewa nog in goede staat verkeert, kan desgewenst aansluitend een onderhoudscontract worden afgesloten.

Onderhoudstarieven per jaar

 • Matsewa (staande zerk)  € 70
 • Matsewa met (grind)hofje of afdekplaat € 100
 • Matsewa met hofje/afdekplaat en gedenksteen € 140
 • Onderhoudscontract voor 50 jaar: 45 x het jaartarief

LET OP! Onderhoud van een matsewa met (grind)hofje vraagt veel werk en tijd en is daarmee kostbaar. Sinds de nieuwe Milieuwet is onkruidverdelger niet langer toegestaan. Grind moet worden geschoffeld en gespoeld of vervangen. Marmer houdt zich slecht (poreus, vatbaar voor schimmels). Na circa 20 jaar kan een marmeren matsewa niet langer worden onderhouden. Volgens het NIHS-reglement Grafmonumenten zijn alleen monumenten van natuursteen geoorloofd. Verder zijn marmer, zachte kalksteensoorten en travertin NIET toegestaan.

Mocht de staat van een grafmonument gevaar opleveren, dan zijn wij hoe dan ook genoodzaakt passende maatregelen nemen. Om elk misverstand weg te nemen, bevestigen wij dat elk graf op onze begraafplaatsen, conform de Joodse wet, vanzelfsprekend nooit zal worden geruimd.

Neem contact op

Meer informatie of vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op!